x
logo

ROZBUDOWA STACJI 400/220/110 KV MIŁOSNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Aktualności

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Czy planowane jest nabycie dodatkowego terenu na potrzeby rozbudowy stacji?

Nie. Inwestor pozyskał już cały teren niezbędny do przeprowadzenia rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna. Dodatkowy teren nie będzie nabywany.

Jakiego rodzaju prace będą prowadzone podczas rozbudowy?

W ramach procesu inwestycyjnego, za który odpowiadają wykonawcy, konieczna będzie m.in.  przebudowa rozdzielni 220 kV i  rozbudowa rozdzielni 400 kV o trzy podziałki polowe i budowę nowego układu rozdzielni. Po zakończeniu prac teren budowy zostanie uprzątnięty przez Wykonawcę. Zwieńczeniem tych wszystkich działań jest zawsze wykonanie testów, sprawdzających czy stacja działa prawidłowo, zakończone uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie.

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla mieszkańców?

Uciążliwością może być okresowy hałas związany m.in. z użyciem sprzętu niezbędnego do realizacji prac, przejazdem samochodów ciężarowych przez gminy do miejsca docelowego, przewozem elementów stacji itp. Inwestycja jest jednak realizowana tak, aby wszelkie niedogodności dla mieszkańców minimalizować. Prace prowadzone są w dni robocze, w godzinach zwyczajowo przyjętych, aby nie zakłócać spokoju poza godzinami pracy. 

Co będzie z drogami, gdyby zostały zniszczone w czasie realizacji prac?

Po zakończeniu prac, w przypadku uszkodzenia drogi, Wykonawca jest zobowiązany przywrócić ją do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

Czy stację elektroenergetyczną można zwiedzać?

Stacja elektroenergetyczna jest elementem infrastruktury krytycznej o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Z tego powodu jest monitorowana, a niepowołane do tego osoby nie mogą wejść na jej teren. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wejście na stację, po wcześniejszym uzyskaniu specjalnego pozwolenia wydawanego przez PSE.

W czasie przebywania na terenie stacji, należy pamiętać, że nie można dotykać urządzeń infrastruktury stacyjnej.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Planowane prace budowlane nie będą powodowały przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do gospodarstw domowych należących do okolicznych mieszkańców, do zakładów przemysłowych czy instytucji publicznych, takich jak np. szpitale czy szkoły.

Czy po rozbudowie stacja będzie zakłócać odbiór sygnału radiowo - telewizyjnego?

Nie. Stacja – ani aktualnie, ani po rozbudowie – w żaden sposób nie zakłóca sygnałów radiowych i telewizyjnych. Częstotliwość pola elektromagnetycznego wytwarzanego na terenie stacji jest bardzo niska (50 Hz).

Czy rozbudowa stacji ma wpływ na środowisko naturalne?

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna nie wpłynie na stan środowiska naturalnego. Wszystkie instalowane urządzenia będą zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, technicznymi oraz środowiskowymi.

INWESTYCJA W LICZBACH