x
logo

Aktualności

 • 27.03.2023

  Marzec na budowie

  W marcu prowadzono prace polegające na zmulczowaniu terenu, o który zostanie poszerzona SE Miłosna. Ponadto zrealizowano dostawę fundamentów pod konstrukcje wsporcze na rozdzielni 400 kV i dostawę aparatury na R400 kV. Wykonano też roboty przygoto…

  Więcej
 • 24.02.2023

  Postępy prac w lutym

  W lutym prowadzono dalsze prace związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV. W ostatnim miesiącu zrealizowano też dostawę fundamentów pod konstrukcje wsporcze na rozdzielni 400 kV oraz uporządkowano teren po wykopach pod kanały kabl…

  Więcej
 • 25.01.2023

  STYCZEŃ NA BUDOWIE

  W ostatnim miesiącu kontynuowano roboty związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV i przebudową rowu opaskowego stacji. W styczniu podłączono i uruchomiono zmodernizowany układu ZSZ nr 2 na R400 kV oraz wymieniono przekładniki napi…

  Więcej
 • 28.12.2022

  Budowa SE Miłosna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

  Prace na SE Miłosna prowadzone są z wykorzystaniem technologii BIM. W ramach prac budowlanych realizowanych na SE Miłosna wykorzystywana jest nowoczesna technologia „Zarządzania modelowaną informacją o budynku” (BIM). Jest to kompleksowy proces …

  Więcej
 • 21.12.2022

  Przebieg prac w grudniu

  W grudniu prowadzono prace związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV (fot.1), montażem przepustów kablowych w budynku technologicznym „A” (fot. 2) oraz mikroniwelacją terenu na rozdzielni 220 kV i terenu uwalnianego pod RCPD (fot…

  Więcej
 • 25.11.2022

  Postępy prac w listopadzie

  W ostatnim miesiącu na terenie SE Miłosna realizowano roboty związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV, montażem drenażu wokół kontenera potrzeb własnych 15 kV, z odprowadzeniem wód z drenażu i orynnowania do studni kanalizacji…

  Więcej

INWESTYCJA W LICZBACH