x
logo

Budowa SE Miłosna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

28.12.2022

Budowa SE Miłosna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Prace na SE Miłosna prowadzone są z wykorzystaniem technologii BIM.

W ramach prac budowlanych realizowanych na SE Miłosna wykorzystywana jest nowoczesna technologia „Zarządzania modelowaną informacją o budynku” (BIM). Jest to kompleksowy proces tworzenia informacji o budowanym obiekcie i zarządzanie nim. Opiera się na inteligentnym modelu, który pozwala na zarządzanie i wymianę informacji pozyskanych w procesach realizacji inwestycji.
BIM przyczynia się do poprawy komunikacji, poprawy jakości, monitorowania stanu oraz bezpieczeństwa realizacji inwestycji. Dzięki zastosowaniu tej metody powstanie model powykonawczy inwestycji, którego realizacja wspierana jest danymi pozyskanymi ze specjalistycznych skanerów.

W tym roku zrealizowano montaż geodezyjnych punktów osnowy. W grudniu rozpoczęto zbieranie danych o pracach zrealizowanych jako materiał chmury punktów oraz zdjęć obrazujących stan powykonawczy.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg ww. prac.

INWESTYCJA W LICZBACH