x
logo

Przebieg budowy

Prace prowadzone są na zamkniętym terenie istniejącej stacji, oraz na terenie przylegającym, który został pozyskany przez Inwestora. Dodatkowy teren nie będzie już nabywany.

Dostęp do obszaru, na którym prowadzone są prace mają wyłącznie uprawnione osoby. Wykonawca pracuje w porze dziennej, w godzinach zwyczajowo przyjętych.

Do prac budowlanych wykorzystywane będą m.in. koparki i wywrotki, czyli sprzęt ciężki używany niemal na każdej budowie.

Z uwagi na lokalizację stacji i stosunkowo znaczne oddalenie obiektu od terenów zabudowanych, prace nie powinny być odczuwalne, ani uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

Zgodnie z harmonogramem, rozbudowa stacji zakończy się w 2027 r.