x
logo

Kto jest kim w inwestycji?

INWESTOR

altPolskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE – Energia w dobrych rękach
Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

Prowadzone na terenie całego kraju działania inwestycyjne PSE są niezbędne dla zapewnienia ciągłości dostaw prądu do mieszkań i przedsiębiorstw. Inwestycje realizowane przez PSE odpowiadają założeniom Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, w której przewidziano konieczność intensywnej modernizacji infrastruktury przesyłowej. Zgodnie ze swoimi założeniami, PSE planują do 2025 roku wybudować i zmodernizować blisko 4 000 km linii przesyłowych.

www.pse.pl

WYKONAWCY

ELBUD Katowice Sp. z o.o. jest firmą w 100% z kapitałem polskim, działa w sektorze budownictwa elektroenergetycznego wysokich i najwyższych napięć. Przez okres swojego istnienia wybudowała lub zmodernizowała kilkanaście tysięcy kilometrów linii oraz kilkaset stacji o napięciu 110 kV, 220 kV i 400 kV zlokalizowanych na terenie całej Polski, a w szczególności w jej południowym i zachodnim obszarze.

www.elbud.katowice.pl

PILE ELBUD SA funkcjonuje na polskim rynku budownictwa elektroenergetycznego od 20 lat. Jako profesjonalna firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych dla całej branży budownictwa elektroenergetycznego, począwszy od projektowania oraz pozyskania prawa drogi poprzez dostawy, wykonawstwo i rozruch aż do przekazania obiektu Inwestorowi.

www.pile-elbud.pl