x
logo

Lipiec na budowie

26.07.2022

Lipiec na budowie

W mijającym miesiącu na terenie SE Miłosna prowadzono prace związane m.in. z budową płyty fundamentowej kontenera potrzeb własnych 15 kV, montażem prefabrykatów kontenera potrzeb własnych 15 kV oraz wywozem i utylizacją gruntu z rozdzielni 220 kV.

Zakończono również budowę drogi na rozdzielni 220 kV i budowę odwodnienia rozdzielni 220 kV.

Ponadto w lipcu rozpoczęły się prace związane z budową ogrodzenia uwalniającego teren pod RCPD.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

INWESTYCJA W LICZBACH