x
logo

Październik na budowie

26.10.2022

Październik na budowie

W październiku na terenie SE Miłosna realizowano roboty związane z montażem ogrodzenia uwalniającego teren pod RCPD (w tym również montaż uziemienia ww. ogrodzenia).

Prowadzono również prace polegające na budowie kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV, a z terenu uwalnianego pod RCPD wywieziono zdemontowane konstrukcje stalowe i zdemontowano uziom kratowy.

Ponadto prowadzono prace związane z montażem zmodernizowanego agregatu prądotwórczego i wymianą układów pomiarowych rozdzielni 110 kV.

INWESTYCJA W LICZBACH