x
logo

Planowane dalsze prace

26.07.2023

Planowane dalsze prace

W ramach rozbudowy stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna w kolejnych tygodniach realizowana będzie dostawa odłączników 400 kV dla pola sprzęgła MTS oraz roboty związane z zakryciem kanałów kablowych.

Rozbudowana stacji Miłosna jest bezpośrednio powiązana z budową linii 400 kV relacji Kozienice – Miłosna. Ma ona znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w północno-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

INWESTYCJA W LICZBACH