x
logo

Postępy prac w czerwcu

24.06.2022

Postępy prac w czerwcu

W mijającym miesiącu zrealizowano kolejne prace na terenie stacji Miłosna. W ostatnich tygodniach prowadzono roboty związane m.in. z budową przepustu drogowego i budową drogi na rozdzielni 220 kV. Ponadto przeprowadzono demontaż drogi i pozostałej infrastruktury na terenie uwalnianym pod projektowane RCPD.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

INWESTYCJA W LICZBACH