x
logo

Postępy prac w kwietniu

25.04.2022

Postępy prac w kwietniu

W mijającym miesiącu zrealizowano kolejne prace na terenie stacji Miłosna, w tym  m.in. dostawę i montaż wyłącznika w polu nr 2 linii kablowej w kierunku Ostrołęka.  Wykonano także wykop pod linię kablową i ułożono pierwszą warstwę betonitu, zamontowano też konstrukcje wsporcze, kable i głowice.  Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

INWESTYCJA W LICZBACH