x
logo

Postępy prac w listopadzie

25.11.2022

Postępy prac w listopadzie

W ostatnim miesiącu na terenie SE Miłosna realizowano roboty związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV, montażem drenażu wokół kontenera potrzeb własnych 15 kV, z odprowadzeniem wód z drenażu i orynnowania do studni kanalizacji deszczowej oraz mikroniwelacją terenu na rozdzielni 220 kV.

Ponadto prowadzono prace związane z modernizacją agregatu prądotwórczego i przystosowaniem potrzeb własnych stacji do wymogów Kodeksu Sieci oraz prace przygotowawcze dla modernizacji Zabezpieczenia Szyn Zbiorczych nr 2.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 

 

INWESTYCJA W LICZBACH