x
logo

Postępy prac w lutym

24.02.2023

Postępy prac w lutym

W lutym prowadzono dalsze prace związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV.

W ostatnim miesiącu zrealizowano też dostawę fundamentów pod konstrukcje wsporcze na rozdzielni 400 kV oraz uporządkowano teren po wykopach pod kanały kablowe na rozdzielni 400 kV.

W lutym zamontowano też szafę pomiaru energii potrzeb własnych w pawilonie technologicznym „B” oraz przeprowadzono prace przygotowawcze do modernizacji systemów ogólnostacyjnych na rozdzielni 400 kV.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 

INWESTYCJA W LICZBACH