x
logo

Postępy prac w maju

26.05.2023

Postępy prac w maju

W marcu kontynuowano prace na budowie SE Miłosna.

Zrealizowano dostawę i rozładunek nowego pola rozdzielnicy 15kV (zasilanie rezerwowe obiektu RCPD) oraz szaf siłowni 48V DC do zasilania urządzeń łączności.

W załączeniu zdjęcie dostarczonych urządzeń.

INWESTYCJA W LICZBACH