x
logo

Postępy prac w styczniu

21.01.2022

Postępy prac w styczniu

Działania wykonawcy niezmiennie koncentrują się wokół prac związanych z budową budynku technologicznego A. W styczniu, w budynku wykonano m.in.:

  • montaż sufitu podwieszonego,
  • malowanie posadzki,
  • montaż podłogi technologicznej,
  • montaż siatki zbrojącej i warstwy wyrównawczej na płytach z wełny mineralnej,
  • montaż opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
  • montaż korytek siatkowych pod podłogą technologiczną,
  • montaż instalacji czynnika chłodniczego i skroplin,
  • montaż grzejników konwekcyjnych.

INWESTYCJA W LICZBACH