x
logo

PRACE W SIERPNIU

25.08.2022

PRACE W SIERPNIU

W sierpniu na terenie SE Miłosna prowadzono prace związane m.in. termoizolacją, pokryciem dachu, orynnowaniem i montażem drabiny technicznej na kontenerze potrzeb własnych 15 kV, montażem oświetlenia na rozdzielni 220 kV oraz montażem ogrodzenia uwalniającego teren pod RCPD.

Ponadto realizowano roboty związane z montażem krawędzi uziomu kratowego na rozdzielni 220 kV i instalacji elektrycznej w kontenerze potrzeb własnych 15 kV.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

 

INWESTYCJA W LICZBACH