x
logo

Prace we wrześniu

30.09.2022

Prace we wrześniu

We wrześniu na terenie SE Miłosna prowadzono prace związane m.in. montażem oświetlenia na rozdzielni 220 kV i montażem ogrodzenia uwalniającego teren pod RCPD.

Ponadto prowadzono prace związane z pakowaniem aparatury z demontażu na rozdzielni 220 kV i wymianą układów pomiarów energii elektrycznej na rozdzielni 110 kV.

W ostatnim miesiącu realizowano też roboty związane z naprawą fundamentu agregatu prądotwórczego.

 

INWESTYCJA W LICZBACH