x
logo

Przebieg prac w grudniu

21.12.2022

Przebieg prac w grudniu

W grudniu prowadzono prace związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV (fot.1), montażem przepustów kablowych w budynku technologicznym „A” (fot. 2) oraz mikroniwelacją terenu na rozdzielni 220 kV i terenu uwalnianego pod RCPD (fot. 3).

Ponadto w ostatnim miesiącu realizowano roboty związane z przebudową rowu opaskowego stacji (fot. 4),  montażem otoku uziemiającego wokół kontenera potrzeb własnych 15 kV i modernizacją szaf ZSZ. Realizowany był również skaning laserowy rozdzielni 220 kV i terenu uwalnianego pod RCPD.

Zakończone zostały prace polegające na montażu rozdzielnicy nn w kontenerze potrzeb własnych 15 kV.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

Fot. 1

Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

INWESTYCJA W LICZBACH