x
logo

STYCZEŃ NA BUDOWIE

25.01.2023

STYCZEŃ NA BUDOWIE

W ostatnim miesiącu kontynuowano roboty związane z budową kanałów kablowych na rozdzielni 400 kV i przebudową rowu opaskowego stacji.

W styczniu podłączono i uruchomiono zmodernizowany układu ZSZ nr 2 na R400 kV oraz wymieniono przekładniki napięciowe w polu linii 400 kV kierunek Kozienice.

Jednocześnie zakończono skaning laserowy rozdzielni 220 kV i terenu uwalnianego pod RCPD.

Poniższe zdjęcia dokumentują przebieg prac.

INWESTYCJA W LICZBACH