x
logo

Zakres inwestycji

Zakres prac

W ramach inwestycji zaplanowaliśmy m.in.:

 • rozbudowę i przebudowę rozdzielni 400 kV,
 • przebudowę rozdzielni 220 kV,
 • wyposażenie w układy zabezpieczeń, SSiN, obwody wtórne, układy i automatyki ogólnostacyjne nowe pola rozdzielni 400 kV,
 • przebudowę, dostosowanie obwodów wtórnych, układów i automatyk ogólnostacyjnych pozostałych istniejących pól rozdzielni 400 kV,
 • wymianę układu synchronizacji centralnej rozdzielni 400 kV,
 • modernizację/rozbudowę układów pomiarów energii rozdzielni 400 kV,
 • budowę/wymianę/adaptację konstrukcji i fundamentów związaną z wymianą aparatury i rozbudową rozdzielni 400 kV,
 • budowę nowego budynku pawilonu technologicznego „A”,
 • przebudowę i rozbudowę rowu opaskowego stacji,
 • przebudowę i rozbudowę oświetlenia zewnętrznego stacji na terenie rozdzielni 400 kV,
 • budowę nowego ogrodzenia granicznego dla terenu rozbudowy stacji oraz wymianę istniejącego ogrodzenia granicznego stacji.

Przewiduje się że inwestycja zakończy się 2027 roku.